1%

krs-sam

Przekazując 1% podatku
na rzecz Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

To
Twój wkład

w kształcenie młodych ludzi

Fundacja Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi działa od 25 lat. Została powołana w 1991 roku a na jej czele stanął Prezes Zarządu, lekarz, prof. dr hab. Marek Pawlikowski. Obecnie Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwia jej pozyskiwanie środków finansowych z 1% podatku. Dzięki tym zasobom może ona rozwijać swoją działalność a także, jeszcze skuteczniej niż dotychczas, wypełniać swoje obowiązki statutowe związane przede wszystkim z pomocą Szkole oraz jej uczniom a także realizować projekty międzypokoleniowe mające na celu aktywizacją Seniorów m. in. przez działania podejmowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku takie jak np. wykłady, kursy językowe czy gimnastyka prozdrowotna.
1% podatku przekazany przez Państwa na Fundację Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi to dobrze wydane pieniądze na naszą młodzież oraz seniorów.

  • Obecnie wspomaganych

    Fundacja obecnie pod swoją opieką ma 11 podopiecznych.

Zobacz również


Uploaded image

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku został utworzony w 2012 r. przez Fundację Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi. „Jesteś w stanie osiągnąć wszystko, jeśli tylko wierzysz, że jesteś w stanie to zrobić” Napoleon Hill
Uploaded image

Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi jest pierwszą szkołą katolicką prowadzoną przez Archidiecezję Łódzką. Istnieje od 16 marca 1991r.
Uploaded image

Parafia Miłosierdzia Bożego w Łodzi

Parafię Miłosierdzia Bożego na łódzkim Teofilowie erygował 17 stycznia 1983 roku ówczesny biskup ordynariusz, Józef Rozwadowski. Pierwszym proboszczem skierowanym do budowy kościoła i ośrodka parafialnego oraz do organizacji życia dusz pasterskiego – został ks. Tadeusz Bednarek.

Komunikaty


Kontakt