Historia

Jesienią 1990 r. Ksiądz mgr Tadeusz Bednarek, proboszcz Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Łodzi, wystąpił z inicjatywą zorganizowania, w nieukończonym jeszcze wówczas budynku Ośrodka Parafialnego - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Potrzeba organizacji takiej szkoły była oczywista - w diecezji łódzkiej nie było wówczas ani jednej średniej szkoły katolickiej, a i w całym kraju stan średniego szkolnictwa katolickiego był bliski zera. Możliwości rysowały się w sposób mniej oczywisty. Część budynku parafialnego, w którym szkoła obecnie się znajduje, to były nagie mury bez okien, bez posadzek i częściowo tylko pokryte dachem. Ksiądz mgr Tadeusz Bednarek skupił wokół idei liceum katolickiego grono świeckich parafian, którzy w dniu 24 października 1990r. utworzyli Komitet Organizacyjny. Przewodniczącym Komitetu został Pan prof. dr hab. med. Marek Pawlikowski, a jego zastępcą Pan mgr inż. Jan Wójcik. Inicjatywa została przedstawiona Księdzu Biskupowi dr Władysławowi Ziółkowi, który w dniu 13 listopada 1990 r. zaaprobował ją i udzielił swego pasterskiego błogosławieństwa. Zadania Komitetu Organizacyjnego były dwojakiej natury. Po pierwsze, zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, opracowanie statutu i założeń programowych szkoły oraz skompletowanie kadry nauczycielskiej. W tych działaniach szczególną rolę odegrały Panie mgr Czesława Dresler - późniejszy Wicedyrektor Liceum oraz prawnik mgr Jadwiga Wojewoda. Drugi nurt zadań wiązał się z pozyskiwaniem środków finansowych niezbędnych do ukończenia budowy.

W dniu 2 września 1991 roku, budynek szkolny był na tyle gotowy, że mogła odbyć się z udziałem Księdza Biskupa dr. Władysława Ziółka uroczystość rozpoczęcia pierwszego roku szkolnego.

Z chwilą rozpoczęcia normalnej działalności szkoły, którą otrzymała nazwę Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, prace merytoryczne związane z jego dalszym rozwojem przejęła oczywiście Dyrekcja i Grono Pedagogiczne. Dotychczasowi członkowie Komitetu Organizacyjnego postanowili powołać Fundację Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, której głównym celem byłaby materialna pomoc Szkole. Fundacja została zarejestrowana w Sądzie w dniu 24.VI.1991 r. Jej prezesem został Pan inż. Paweł Pawłowski, wiceprezesem Pan doc. dr hab. med. Leszek Berkan, a sekretarzem Pani dr n. med. Elżbieta Waszczykowska. Po rezygnacji inż. Pawła Pawłowskiego, prezesem został doc. dr hab. Leszek Berkan, wiceprezesem mgr inż. Anna Laskowska, a sekretarzem mgr inż. Anna Mianowska Wkrótce Fundację spotyka dotkliwy cios - w dniu 8 kwietnia 1993 r. umiera jej prezes, doc. dr med. Leszek Berkan, który z ogromnym zaangażowaniem od początku działał w Komitecie Organizacyjnym i w Fundacji. Funkcję prezesa Fundacji obejmuje po nim Pan prof. dr hab. med. Marek Pawlikowski. W związku z reformą oświaty w 1999 roku obok Liceum powstało także Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II , co pociągnęło za sobą zmianę nazwy Fundacji na obecną: Fundacja Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi. Pisząc o historii Fundacji musiałem z konieczności pominąć nazwiska wielu osób, które w ciągu minionych dwudziestu lat wniosły wkład w dzieło tworzenia i wspierania pierwszego w naszej Archidiecezji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Wymienię tutaj jedynie nazwiska śp. dr Marii Lisieckiej - Berkan , śp.doc. Leszka Berkana i śp. dr Tadeusza Wranicza oraz tych założycieli Fundacji, którzy od początku do chwili obecnej aktywnie uczestniczą w jej działalności (w porządku alfabetycznym): Stefania Bednarek, ks. Tadeusz Bednarek, Czesława Dresler, Jerzy Dresler, Anna Laskowska, Tadeusz Laskowski, Anna Mianowska, Bogumił Mianowski, Anna Motycka-Wranicz, Bożena Pawlikowska, Marek Pawlikowski, Mieczysław Rymarz, Elżbieta Waszczykowska, Jadwiga Wojewoda.

Marek Pawlikowski
Prezes Fundacji

Serdecznie dziękujemy Panu prof. dr hab. Markowi Pawlikowskiemu dotychczasowemu Prezesowi Zarządu oraz całemu Zarządowi Fundacji Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II za lata pracy a także wszystkim osobom które poświęciły swój czas i umiejętności pracując na rzecz Fundacji. Nie wszyscy z nich są wśród nas ale pamiętać będziemy zawsze.

Fundatorzy:

Ks. Tadeusz Bednarek

Stefania Bednarek

Maria Berkan

Urszula Cieślik

Bogdan Cieślik

Czesława Dresler

Jerzy Dresler

Zofia Kiliańska

Edward Kiliański

Anna Laskowska

Tadeusz Laskowski

Anna Mianowska

Bogumił Mianowski

Tadeusz Orlikowski

Bożena Pawlikowska

Marek Pawlikowski

Józef Piechocki

Ewaryst Pipski

Mieczysław Rymarz

Maria Talarek

Mieczysław Talarek

Elżbieta Waszczykowska

Jadwiga Wojewoda

Anna Motycka Wranicz

Tadeusz Wranicz

Marek Bartłomiej Zawirski