Organy fundacji

Prezydium Rady Fundacji

 • Prof.dr.hab.Marek Pawlikowski – Przewodniczący Prezydium
 • Ks.Prałat mgr Tadeusz Bednarek – Członek Prezydium
 • Mgr Czesława Dresler – Członek Prezydium
 • Dr Jerzy Dresler – Członek Prezydium
 • Mgr.inż. Mieczysław Rymarz – Członek Prezydium

Zarząd Fundacji

 • mgr Anna Lecheńska – Prezes Zarządu
 • mgr inż. Ewaryst Pipski – Wiceprezes Zarządu
 • mgr Jadwiga Muszyńska – Sekretarz Zarządu
 • inż. Kamil Pipski -Członek Zarządu 
 • mgr Agata Lecheńska – Członek Zarządu
 • Krystyna Stawińska – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Rada Fundacji składa się z 49 członków