Projekt o dotacje z funduszu F.I.O ,,Aktywne Społeczeństwo”

Zdobycie wiedzy i zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu wśród grupy 150 słuchaczy U.T.W. Fundacji K.G. i L.O. im.Jana Pawła II