Łodzianin roku 2016 Prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Wranicz

Pragniemy   poinformować,  że Profesor dr hab.Jerzy Krzysztof Wranicz, doskonały kardiolog i nauczyciel akademicki został, jako jedna z czterech osób, nominowany do tytułu Łodzianina 2016 Roku.

Głosowanie od 31 stycznia do 19 lutego włącznie, poprzez system sms-owy – wysyłając sms o treści Kandydat oraz nazwisko wybranej osoby na numer 72601  Wranicz J. K.,  oraz za pośrednictwem strony internetowej www.lodzianinroku.lodz.pl

Serdecznie zachęcamy do głosowania. To wyjątkowy, pełen życzliwości lekarz, zawsze gotowy pomagać ludziom.

To jeden z najbardziej znanych kardiologów i nauczycieli akademickich. Inicjator i twórca Kliniki Elektrokardiologii UM w Łodzi, renomowanego ośrodka medycznego, w którym od początku pełni funkcję kierownika.

Koordynator pierwszego w Polsce Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”, dzięki któremu uratowano życie ponad 1300 mieszkańców naszego województwa.

Współzałożyciel i Przewodniczący Rady Fundacji „Kardiorytm”, która wspiera finansowo Klinikę Elektrokardiologii, kupując sprzęt ratujący życie.

Wieloletni aktywny członek Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi oraz wykładowca i członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy tej fundacji.

Prof. dr hab. J. K. Wranicz jest związany z naszą szkołą od początku istnienia Liceum t. j. od 1991 roku zarówno jako Rodzic jak i lekarz charytatywnie pracujący na rzecz Szkoły w Specjalistycznej Poradni Lekarskiej prowadzonej przez Fundację naszych Szkół od 1992 roku.

Od 2012 roku jest bardzo aktywnym członkiem  Rady Programowej powołanego przez Fundację KGiLO  im. Jana Pawła II Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prof. dr hab. J. K. Wranicz jest cenionym i bardzo lubianym przez słuchaczy wykładowcą oraz niezwykle sprawnym i zaangażowanym organizatorem wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów –profesorów łódzkich wyższych uczeli I Instytutów naukowych

“Głosowanie od 31 stycznia do 19 lutego włącznie, poprzez system sms-owy – wysyłając sms o treści Kandydat oraz nazwisko wybranej osoby na numer 72601  Wranicz J. K.,  oraz za pośrednictwem strony internetowej www.lodzianinroku.lodz.pl.”

Poniżej przesyłamy link do artykułu Dziennika Łódzkiego:

http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/lodzianin-roku-2016-prezentujemy-nominowanych-do-tytulu,11744961/