Organy fundacji

Prezydium Rady Fundacji

 • Prof.dr.hab.Marek Pawlikowski – Przewodniczący Prezydium
 • Ks.Prałat mgr Tadeusz Bednarek – Członek Prezydium
 • Mgr Czesława Dresler – Członek Prezydium
 • Dr Jerzy Dresler – Członek Prezydium
 • Mgr.inż. Mieczysław Rymarz – Członek Prezydium

Zarząd Fundacji

 • mgr Anna Lecheńska – Prezes Zarządu
 • mgr inż. Ewaryst Pipski – Wiceprezes Zarządu
 • mgr Jadwiga Muszyńska – Sekretarz Zarządu
 • mgr Teresa Jan – Członek Zarządu – księgowa
 • Urszula Cieślik – Członek Zarządu
 • art. grafik Grażyna Lubasz – Członek Zarządu
 • dr Dominik Lubasz – Członek Zarządu
 • Krystyna Stawińska – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Rada Fundacji składa się z 49 członków