Utworzenia UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Członkowie Fundacji naszych Szkół podjęli inicjatywę utworzenia pierwszego na Teofilowie UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Zapraszamy do licznego udziału w tym projekcie wszystkich zainteresowanych

Szczegóły na tablicy Fundacji w Kruchcie Kościoła Miłosierdzia Bożego